3,00 mm Schaftbohrer

Wir bieten eine Vielzahl an Mikrobohrern an
Durchmesser: 0,04 mm – 3 mm

 

3,00 mm Schaftbohrer (080 / 081 Serie)

Durchmesser: 0,15 mm – 3,00 mm
Toleranz D = +0,00 mm / 0,008 mm
Toleranz d = h6

3.00 mm shank spotting drills (080 / 081 series)

 


 

3,00 mm Schaft-Mikrobohrer (226 Serie)

Standardlänge:
Durchmesser: 0,04 mm – 3,00 mm
Toleranz D = +0,00 mm / -0,008 mm
Toleranz d = h6

 

3.00 mm shank micro drills (226 series) standard length

 

 

Lange Ausführung:
Durchmesser: 0,75 mm – 3,00 mm
Toleranz D = +0,00 mm / -0,008 mm
Toleranz d = h6

3.00 mm shank micro drills (226 series) extended reach

 


 

3,00 mm Schaft-Mikrobohrer / linke Ausführung (226L Serie)

Standardlänge:
Durchmesser: 0,04 mm – 3,00 mm
Toleranz D = +0,00 mm / -0,008 mm
Toleranz d = h6

 

3.00 mm shank micro drills / left-handed (226L series)  Standard length

 

 

Lange Ausführung:
Durchmesser: 0,75 mm – 3,00 mm
Toleranz D = +0,00 mm / -0,008 mm
Toleranz d = h6

3.00 mm shank micro drills / left-handed (226L series) extended reach

 


 

Hochpräziser Mikrobohrer (392 Serie)

Einspritzdüse / Düsenbohrer:
Durchmesser: 0,12 mm – 0,60 mm
Toleranz D = +0,00 mm / -0,008 mm
Toleranz d = h6

Ultra-precision micro drills (392 series)

 


 

3,00 mm Schaft-Mikrobohrer für Messing (885 Serie)

Durchmesser: 0,30 mm – 2,00 mm
Toleranz D = +0,000 mm / -0,008 mm
Toleranz d = h6

3.00 mm shank micro drills for brass (885 series)